Profesionalna rešenja za industriju

MayTec GmbH

jedan od vodećih svetskih prozvođača za modularne aluminijske profile

Svi profili spojivi su u svakoj mogućoj poziciji. Prateći program sadrži široku lepezu različito primenljivih, funkcionalnih i estetskih rešenja. MayTec sistem modularnih alumunijskih profila posebno je lak za obradu i omogućava brzo sastavaljanje. Takođe, vrlo je fleksibilan i moguća je zamena ili ponovno korišćenje pojedinih profila u bilo koje vreme. Multi-tec d.o.o. pored prodaje konstrukcionih profila vrši i:

MayCAD

softver

možete besplatno da preuzmete na websajtu Maytec-a. Program koji je vrlo intuitivan i sa kojim sa vrlo malo predznanja možete da izradite Vašu konstrukciju i po potrebi je importovati u Vaš AutoCAD-program i onda dalje obrađivati ili uklopiti u Vaš već postojeći crtež.